onsdag 11 mars 2015

11 mars 2015

Idag förbereder vi midsommarpotatisen. Den ska nu få ligga ljust och förgro innan den sätts ner i jorden! Våren är härlig men idag längtar vi till sommaren!
söndag 26 oktober 2014

Moderna tider i Frändefors


Moderna tider i Frändefors
En stor förändring för folket i bygden skedde genom sänkningen av sjön Hästefjorden 1864-1868. Långa flacka stränder och höststormar ställde tidigare till det för bönderna med översvämningar och förlorade skördar. Vid Forsane sänkte man först utrinningströskeln från Lilla Hästefjorden. Man grävde och sprängde Futtenkanalen och fick ny förbindelse mellan Stora och Lilla Hästefjorden. Vidare grävdes en kanal från Årberg/ Lövnäs för att leda Hakerudsälvens utlopp förbi sjösänkningsområdet. Sjöns yta sänktes med ca 3,5 meter och ca 2000 hektar mark torrlades. Ca 800 man var samtidigt sysselsatta med att med spade  och skottkärra gräva enorma diken och kanaler. När sjöbotten torrlades och grundvattennivån sjönk gjorde det att den forna sjöbotten sjönk ihop med en sänkning som mest på 1,8 meter. Detta tillsammans med den för dåligt tilltagna sänkningen av sjöns yta gjorde att nivån mot nuvarande Hästefjorden vid högvatten kunde bli problematisk.
I slutet av 1890-talet var nivåskillnaden mot sjön så stor att man på några ställen bl.a. vid Gunnarsberg och Sundsholm försökte pumpa upp vattnet i Hästefjorden. Vid Gunnarsberg använde man en vandring som drogs av oxar. Vid Sundsholm stod ångmaskiner för driften av pumparna.

1907 var ett regnår och man lyckades inte hålla tätt mot sjön. Katastrofen var ett faktum, vattnet rusade in och lade skörden under vatten. Marken blev efter detta omöjlig att bruka.På 1950-talet invallades marken på nytt och elpumpar vid gården Hästefjorden höll markerna torra. Så sker än idag 2014 och det brukas ca 550 hektar av den gamla sjöbottnen.

Årberg 3:1
heter den fastighet som vi, Ann-Sofi och Lars brukar idag. Drygt 20 hektar med skog och åker.
 
1914 kom farfar Johannes från en tid i Amerika tillbaks till Sverige och köpte fastigheten. Under årens lopp har på gården bedrivits mjölk-svin och spannmålsproduktion. För tillfället odlas jordgubbar på ca 5 hektar och ett 30-tal bisamhällen finns på gården. Ett produktionskök byggdes 2013 där vi förädlar våra jordgubbar och slungar vår honung.

Du som läser detta kan förhoppningsvis fantisera mer om hur livet var i gångna tider då våra förfäder kom från olika delar av Europa och befolkade vårt land. Genom historien har folkvandringar, som ofta var enda möjligheten att skapa sig en trygghet format vårt land. Svårt att ta till sig att det genuint”svenska”som ofta talas om har formats av just de egna invånarna utan influenser från vår omvärld.

 

 

 

onsdag 17 september 2014

HONUNGSDAG 4 OKTOBER 2014

Nu går en fantastisk sommar mot sitt slut. Vädret har i stort sett varit perfekt för oss själva, för våra
jordgubbar och bi. Våra kunder har strömmat till och det är väldigt roligt att se att yngre familjer med barn har ökat som trogna besökare i vår jordgubbsodling!
Våra bi jobbar just nu med att lägga in foder för vintervilan. Vi matar bina med ca 20 kg
sockerlösning per samhälle.
 
 
Den 4 oktober har vi öppet hus här på ÅRBERG där du kan komma och köpa ditt vinterbehov av vår nytappade honung hämtad från åkrar och ängar runt om i trakten. Vi säljer även vår egenproducerade jordgubbssaft, smaksatt honung och annat smått o gott. Loppisen är öppen!
Välkommen till ett trevligt besök på Årberg där du blir bjuden på fika. Öppet kl. 10-15,
Vill du köpa honung på annan tid- kolla på tel 0521-44027 så att vi finns hemma.

Ann-Sof


torsdag 1 maj 2014

LÄGESRAPPORT FRÅN ÅRBERG 1 MAJ 2014

 
Vårvädret har hitintills varit  gynnsamt för all växtlighet i naturen och då speciellt för våra gubbar och bi! Ganska lagom med värme och väta. Återstår nu upploppet  då allt kan hända inför skörden om ca 2 månader. Spännande tid för oss.
I jämförelse med den kalla våren 2013 har det speciellt för våra bi varit en bra tid. Samhällena har kommit bra på farten med tidig äggläggning och därav bra förökning i kuporna. Gott om pollen har vi också fått, till förtret för en del av oss men till god nytta för bina. Hoppas nu utvecklingen framöver blir lika bra som början av säsongen.
Midsommarpotatisen har kommit i jorden den 16 april och bör väl titta upp ovan mark inom en vecka. Just nu  är plantering av jordgubbar inför sommaren 2015 på gång. Detta är ett intensivt och krävande jobb så det gäller att ha bra medarbetare bak traktorn.
 

PLANERADE AKTIVITETER
Lördagen  16 juni : ”Öppet hus” med honungsslungning inför publik. Vi visar hur det i      praktiken går till att skörda honungen! Du kan denna dag provsmaka o köpa nyslungad honung direkt från kupan.

Midsommarafton 20 juni :
Säsongspremiär som vanligt med gubbar o potatis från gården.

Lördagen 5 juli :
Jordgubbens dag tillsammans med bl.a.  biodlarföreningen 

Självplockningen startar runt 1 juli.


VÄLKOMNA!!
Alla aktiviteter är beroende av hur säsongen utvecklar sig med nederbörd och värme så nu håller vi tummarna för en för en bra sommar för oss själva och för växtligheten!

 
 
 

torsdag 13 mars 2014


 

ÅRBERG

GENOM ÅRTUSENDEN

 

 

En enkel och sammanfattande berättelse om livet under 10 000 års utveckling på gården Årberg.

 

 

Nedan gravrösen från sten/ bronsålderstid kanske 3000-5000 år gamla, ca 30 meter i diameter och från begynnelsen troligen 3-4 meter höga.
 
Enkel politisk omvärldsbakgrund.
Kalmarunionen mellan Danmark-Norge-Sverige kom till 1397. Unionen var ett försök att verka som motvikt till den Tyska  Hansans ekonomiska inflytande i Norra Europa.                Kalmarunionen upplöstes 1523 efter Gustav Vasas ”befrielsekrig” 1521-1523. Sverige blev genom detta självständigt. Gustav Vasa var regent 1523-1560.
I ca 140 år därefter krigade man av och till i olika gränsfejder mot Danmark/ Norge fram till 1660 då Karl X erövrade Bohuslän, Skåne och Blekinge och dessa landskap blev svenska. Även efter år 1660 förekom en mängd krigshandlingar vid vår gräns i väster men fr.o.m.detta år  är Sveriges sydvästliga gräns fastställd och denna gäller fortfarande.
År 1814 efter Napoleons härjningar i Europa tvingade förhandlingar fram en union mellan Sverige och Norge. Denna upplöstes 1905.
Gården ÅRBERG.
Årberg hade alltså en ganska dramatisk närvaro av fientliga styrkor som stal och brände allt man kom åt.
Första gången Årberg omnämdes i jordeboken var år 1560. Gården ligger på en ås mellan Hakerudsälven och Grundsboviken. På gårdens marker finns ett flertal gravrösen och gravhällar från sten-och bronsålder. Även en trolig bosättningsplats finns outforskad.
Efter istidens slut för ca 12000 år tillbaks följde en landhöjning som gjorde att människor söderifrån sökte sig hit till Hästefjordsområdet. Fynd ca 9000 år gamla bevisar att jägare och fiskare befolkade vår bygd i tidigt skede. För ca 5000 år sedan började man bli mer bofast och så småningom uppodla mark och idka boskapsskötsel. Efterhand använde man alltmer metaller till sina redskap och från 3500 år tillbaks inföll vad man kallar bronsålder som därefter 1000 år senare alltmer övergick i järnåldern.
1000-tals fynd runt Hästefjordssjöarna från forntiden finns registrerade. Tack vare sänkningen av sjön Hästefjorden på 1860-talet kom många fynd i dagen när vattenytan sänktes med  3,5 meter och drygt 2000 hektar marker blev torrlagda.
Frändefors som gränssocken mot Bohuslän drabbades under lång tid av gränsfejder och plundringar. Efter krigsåren 1563-1570, det nordiska sjuårskriget, låg trakten mer eller mindre öde. Så småningom återgick livet till det normala för innevånarna men 1611 och 1612 var det dags för nya härjningar av fientliga räder mot gränstrakterna.
Gyldenlövefejden inföll åren 1675-1679. Den 24 juni 1676 intog dansken Vänersborg. Man släpade 6 båtar landvägen från Uddevalla till Vänersborgsviken. Dessa bemannades och i juli samma år anfölls södra Dalsland från Vänern. Detta ledde till fredsförhandlingar 1679 och efter detta har inga direkta krigshandlingar drabbat bygden. Vid denna tid var Karl Xl kung. Däremot fick bygden under 1600 och 1700-talen se sig dränerad på arbetskraft då alla krig i Europa krävde insatser av soldater. Sverige var vid denna tid en stormakt som deltog i bl.a. 30-åriga kriget 1618-1648  i norra Europa under Gustav ll Adolfs ledning. 1697 tillträdde Karl Xll och även han skulle försvara Sveriges landvinningar i Europa och Norden. Dessa krig krävde av allmogen mer indragen skatt och fler soldater i tjänst vilket gjorde livet i landet svårt för bönderna vilka levde under små omständigheter.
 
Fortsättning följer.......................................

söndag 27 oktober 2013

HÖSTEN ÄR HÄR

 
 
HEJ !
 

Våra jordgubbsplantor förbereder sig inför vintern. En lång, ljus och varm höst är bra men gör att invintringen går långsamt och vi hoppas nu att de första frostnätterna inte blir alltfö kalla.
Om temperaturen går under sådär - 10 innan plantorna somnat inför vintern kan de ta skada.
Detta gäller generellt för i stort sett all växtlighet.

Våra bi är utfodrade och klara för att möta vintern sittande i ett klot i kupan. I mitten av klotet finns drottningen som hålls varm av övriga bin i samhället intill att de vaknar och vill ut när vårtemperaturen stiger uppemot +7-8 grader.

Den 12-13 oktober avlöpte våra honungsdagar med många besökande. Tack alla ni som kom!
Bilden visar ett gott gäng som trivdes hos oss.

 
Om du vill beställa/ köpa honung av oss ring 0521-44027 eller 0705316944
 
Hälsningar från ÅRBERG
Ann-Sofi och Lars
torsdag 26 september 2013

HONUNGSDAGAR

Välkomna till Årberg 12-13 oktober kl. 10-15. Du får provsmaka vår honung, sylt och saft. Allt producerat här på gården med egna råvaror. Du kan köpa ditt vinterbehov av våra produkter.
Sylt till pannkakan eller honung till ditt te på morgonen.
Vi bjuder på våffelhjärta och kaffe.
Försäljning av honung har vi alla dagar under året. Kolla bara så vi är på plats.
0521-44027 eller 070-5316944          Ann-Sofi o Lars